آنچه والدين بايد براي پيشگيري از تصادفات،‌ به كودكان خود بياموزند
آنچه والدين بايد براي پيشگيري از تصادفات،‌ به كودكان خود بياموزند
آنچه كه بايد به كودكان و نوجوانان آموخته و همواره يادآوري شود، اين است كه براي حركت در خيابان، تنها مجاز به حركت از داخل پياده‌رو هستند و نبايد يكباره به وسط خيابان بدوند

آنچه که بايد به كودكان و نوجوانان آموخته و همواره يادآوري شود، اين است كه براي حركت در خيابان، تنها مجاز به حركت از داخل پياده‌رو هستند و نبايد يكباره به وسط خيابان بدوند. براي عبور از خيابان، در جايي كه پل هوايي يا زيرگذر، موجود است حتماً از آن استفاده كنند و مجاز به رد شدن از عرض خيابان نيستند.

در غير اين صورت بايد از جايي حركت كنند كه خيابان داراي خط‌كشي عابر پياده مي‌باشد. لازم است رنگهاي چراغ راهنماي عابران پياده را به خوبي بشناسند و با مفهوم آن آشنايي كامل داشته باشند.

كودكان از كودكي بايد رنگهاي چراغ راهنماي وسايل نقليه را نيز بشناسند تا بتوانند بر اساس آن تصميم‌گيري كنند.

در محلهايي هم كه چراغ راهنمايي و خط‌كشي عابر پياده وجود ندارد، بهتر است كه كوتاه‌ترين مسير عرضي خيابان را انتخاب كنند و براي رد شدن از خيابان، ابتدا به سمت چپ نگاه كرده و در صورتيكه وسيله نقليه‌اي عبور نمي‌كرد تا وسط خيابان حركت كنند و سپس با نگاه كردن به سمت راست، چنانچه خطري متوجه آنان نبود، ادامه مسير دهند.

براي حفظ سلامت و پيشگيري از تصادفات رانندگي، به فرزندانتان بياموزيد:

۱- از بازي كردن در خيابانها خودداري كنند.

۲- هنگام دوچرخه سواري از كلاه ايمني مخصوص استفاده نمايند و براي حركت، به خودروهاي ديگر آويزان نشوند.

۳- در كوچه‌ها و خيابانها، اسكيت سواري نكنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب

سرهنگ      سهراب شفقی