انتصاب رضا پاشازاده بعنوان رئیس بانک شهر شعبه بناب
انتصاب رضا پاشازاده بعنوان رئیس بانک شهر شعبه بناب
طی حکمی از سوی سرپرست شعب بانک شهر استان آذربایجان شرقی، رضا پاشازاده به سمت ریاست بانک شهر شعبه شهرستان بناب منصوب و مشغول بکار شد.