اکثر خدمات سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی هستند
اکثر خدمات سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی هستند
رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان بناب از راه اندازی خدمات دیجیتالی برای تمامی بیمه شدگان تامنی اجتماعی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح تمام خدمات سازمان تامین اجتماعی اللکترونیکی خواهد شد.

جهانگیر درخشان صبح امروز در گفتگو با پایگاه خبری صدای بناب، با اشاره به جزئیات طرح “سی هفتاد”گفت: مشمولان سازمان تامین اجتماعی، از این پس، با ثبت شماره ی تلفن همراه و حساب بانکی، با مراجعه به ادرس http://eservices.tamin.ir میتوانند از خدمات دیجیتال و غیر حضوری این سازمان بهره مند شوند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان بناب طرح «سی_هفتاد» ، ۳۰ خدمت حضوری را به ۳۰ خدمت غیر حضوری تبدیل کرده ایم تا سالیانه ۷۰میلیون از ۹۶ میلیون مراجعه ی حضوری کاهش یابد. همچنین سامانه ی هوشمند، قابلیت حذف ۱/۲۰۰/۰۰۰ فرزندان اناث مستمری بگیران را بوسیله ی ثبت هوشمند، داراست.

وی ادامه داد: در راستای بهبود کیفیت، افزایش پوشش، سهولت دسترسی و ارتقای خدمات درمانی به ۴۵ میلیون بیمه شده ی این سازمان، طرح حذف دفترچه های درمانی و جایگزینی نسخه ی الکترونیک را شروع کرده ایم که بواسطه ی آن آمادگی کامل برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک فراهم شده است.

درخشان با تاکید بر اینکه بیشتر خدمات تامین اجتماعی الکترونیکی شده است، گفت: تمامی مطب های پزشکی و دندانپزشکی، درمانگاهها، داروخانه ها، بیمارستان ها، فیزیوتراپ ها، مراکز تصویر برداری و آزمایشگاهها، در صورت امادگی، میتوانند بدون استفاده از دفترچه درمانی، مبادرت به نسخه نویسی و ارائه ی خدمات بصورت الکترونیک کنند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرسان بناب با اشاره به سهولت عملکرد داروخانه ها بواسطه ی طرح نسخه ی الکترونیک، گفت: داروخانه ها بایکی از دوروش استفاده از سامانه ی نسخه ی الکترونیک به آدرس darman.tamin.ir و یا بهره گیری اتصال سامانه ی فعلی خود به سامانه ی تامین اجتماعی، میتوانند به بیمه شدگان ارائه ی خدمات داده و از مزایای این طرح نیز بهره مند شوند.

وی در خاتمه، در زمینه ی بهره گیری پزشکان و دندانپزشکان از طرح مزبور نیز، با اشاره به تسهیل کار ایشان، اضافه کرد: پزشکان و دندانپزشکان نیز با دوروش زیر میتوانند ازاین خدمات بهره ببرند:

_ مراجعه به آدرس ep.tamin.ir در صورت فاقد سامانه بودن
_درخواست از شرکت توسعه دهنده سامانه اطلاعاتی خود(درصورت استفاده از سامانه ای غیرازتامین اجتماعی) جهت پیاده سازی واسط های برنامه نویسی کاربردی.