بهسازی وروکش آسفالت ۱۰ محورشريانی درجاده های آذربايجان شرقی درحال اجراست
بهسازی وروکش آسفالت ۱۰ محورشريانی درجاده های آذربايجان شرقی درحال اجراست
معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: بهسازی وروکش آسفالت 10 محورشريانی درجاده های آذربايجان شرقی درحال اجراست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صدای بناب، معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود: این عملیات درقالب طرح سراسری لکه گیری وروکش آسفالت راههای شریانی کشورانجام شده ودرحال حاضراکیپ های مختلف درجاده های تبریز- آذرشهر- عجبشیر ,بستان آباد, میانه, بناب – مراغه, مرند ,نوارمرزی خداآفرین و همچنین آزادراه تبریز- زنجان درحال فعالیت هستند.

غلامرضارسول زاده بابیان اینکه پس ازبهسازی این محورها این عملیات درسایرجاده ها نیزآغازمی شودگفت درجریان این عملیات اکیپهای راهداری اقدام به بازیافت آسفالت سردوگرم,اجرای ماسه آسفالت,فوگ سیل,درزگیری وروکش آسفالت جاده بااستفاده ازروش های مکانیزه نوین می نمایند.

وی اظهارداشت این عملیات برای نگهداری ,ارتقای ایمنی تردد وبهسازی رویه راههای شریانی استان انجام می شود. لازم به ذکراست استان آذربایجان شرقی دارای ۱۴ هزارکیلومتر شبکه راه بوده که ۱۰ هزارکیلومتر راه روستایی وحدود ۴هزارکیلومتر راه های اصلی ,شریانی وآزادراهی است.