به زودی وضعیت کرونایی شهرستان بناب اعلام خواهد شد/  همشهریان همچنان محدودیت های کرونایی رعایت کنند
به زودی وضعیت کرونایی شهرستان بناب اعلام خواهد شد/  همشهریان همچنان محدودیت های کرونایی رعایت کنند
یکی از اعضای ستاد کرونای شهرستان بناب گفت: بزودی طی جلسه ای با حضور اصحاب رسانه وضعیت کرونایی بناب با تایید ستاد کرونای استان و شهرستان بناب اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، یکی از اعضای ستاد کرونای شهرستان بناب در گفتگو با این رسانه رسمی، با تاکید بر اینکه به زودی وضعیت کرونایی شهرستان بناب اعلام خواهد شد، گفت: رسانه های معتبر و ملی وضعیت بناب نارنجی اعلام کرده اند اما از مردم شریف شهرستان بناب انتظار داریم منتظر دستورات و تاییدیه ستاد کرونای استان و شهرستان‌بناب باشند.

وی با تاکید بر اینکه تایید نهایی و دستورات جدید ستاد کرونا شهرستان بناب از طریق رسانه های رسمی و کانال فرمانداری بناب اعلام خواهد شد، گفت: قطعاً به زودی طی جلسه ستاد کرونا در شهرستان بناب وضعیت قرمز یا نارنجی بودن آن اعلام و دستورات جدید بر حسب معیار وضعیت کرونا اعلام خواهد شد طبق دسنورات از شنبه هفته آینده اجرایی خواهند شد.

این مسئول شهرستان بناب در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اکثر مردم طی دو هفته محدودیتهای کرونایی گفت: همشهریان عزیر طی جلسه ای در فرمانداری که بزودی لرگزار خواهد شد تمامی نکانت و دستورالعمل ها اعلام خواخهند شد لذا از مردم عجولانه رفتار نکندد و منتظر دستورات ستاد کرونای شهرستان باشند.