حال و روز نامطلوب این روز‌های اساتید و کارکنان دانشگاه بناب
حال و روز نامطلوب این روز‌های اساتید و کارکنان دانشگاه بناب
مسئولان دانشگاه بناب به جای تغییر نیرو‌های شرکتی دانشگاه به نیرو‌های حجمی، به فکر جذب رشته‌های کارآمد، بودجه کافی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام ساختمانی دانشگاه باشند.

 امروزه در زندگی سازمانی، امنیت شغلی ازجمله مسائلی است که کارکنان سازمان‌ها را به خود مشغول می‌کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‌شود و مدیران موفق تمام کوشش خود را برای محقق شدن این موضوع بکار می‌گیرند، تا بتوانند با تثبیت سازمانی و علاقمندی کارکنان، سازمان خود را به روز و کارآمد نمایند.

در صورتی که نیروی انسانی از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابد، با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهد و سازمان نیز کمتر دچار تنش‌های انسانی می‌شود.
وقتی بحث امنیت شغلی می‌شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‌شود درصورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است.
انتهای پیام/ مجتبی فتحی زاده