کمیته هماهنگی تربیت نیروی ماهر گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی در شهرستان بناب
کمیته هماهنگی تربیت نیروی ماهر گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی در شهرستان بناب
کمیته هماهنگی تربیت نیروی ماهر گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی در شهرستان بناب تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب به نقل از ایانا کمیته هماهنگی تربیت نیروی ماهر گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی با حضور مدیر، معاون فنی، رئیس اداره آموزش و ترویج و کارشناس مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، نماینده مرکز آموزش فنی و حرفه ای، مسئول نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین جمعی از گلخانه داران شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب برگزار شد.

 روح الله خیری مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب با اشاره به رویکرد های دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت های گلخانه ای با هدف افزایش بهره وری از منابع آب و خاک کشاورزی و افزایش سطح گلخانه ها به حدود ۶۰ هزار هکتار در افق ۱۴۰۴، گفت: بنابراین ضرورت تربیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر گلخانه ای وجود دارد.

وی با تشریح وضعیت واحدهای گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی در سطح شهرستان به تعداد ۱۱ واحد گلخانه ای و ۲ واحد پرورش قارچ خوراکی و همچنین ایجاد شهرک گلخانه ای به مساحت ۳۰ هکتار تا پایان سال ۱۴۰۰، اجرای این برنامه را در سطح شهرستان لازم و ضروری دانست و ادامه داد: از کلیه دست اندرکاران این برنامه در سطح شهرستان خواست تا با جدیت با همکاری و همراهی همدیگر به ویژه مساعدت گلخانه داران عزیز نسبت به تربیت نیروی کار ماهر در این امر اقدام کنند.

 مسئول نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بناب نیز ضمن اشاره به چگونگی پایش و انتخاب مسئولین فنی و همچنین ناظرین سازه های گلخانه ای که در سطح شهرستان ۷ نفر از این عزیزان امر نظارت را عهده دار هستند، گفت: در راستای تربیت نیروی ماهر گلخانه ای، یک واحد گلخانه ای نیز در سطح شهرستان در مراحل دریافت مجوز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی می باشد.

وی ادامه داد: این موضوع که تلفیق دانش روز بکار رفته در سطح هکتار در کنار دانش بومی در افزایش بهره وری تولید میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، خواهان همکاری تنگاتنگ مراکز توان افزایی و مهارت آموزی، آموزشگاه های آزاد کشاورزی، مراکز آموزش دولتی و واحدهای آموزش مهارتی در راستای تربیت نیروی ماهر گلخانه ای شد.

نماینده فنی و حرفه ای نیز ضمن اشاره به امکانات موجود در مرکز آموزش فنی و حرفه ای، آمادگی این مرکز را نسبت به اجرای دوره های پیشنهادی طبق استانداردهای آموزشی اعلام کرد.

پرویز گل پرور رئیس اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان با عنایت به توضیحات حاضرین در جلسه، با اشاره به ضرورت پرداختن به ترویج مسئله محور و هدفمند کردن آموزش های ارایه شده به بهره برداران، به طرحهای یاوران تولید و همچنین تربیت نیروی ماهر گلخانه ای در این راستا اشاره و هدف از اجرای برنامه همکاری مشترک برای تربیت نیروی کار ماهر گلخانه ای را بطور کامل تشریح کرد.