درد مردم شهرم  گرانی است ومتاسفانه گرانی دردی است که درمانی ندارد!
درد مردم شهرم  گرانی است ومتاسفانه گرانی دردی است که درمانی ندارد!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب این روزها  فشار ناشی از تحریم های اقتصادی و افزایش لحظه ای نرخ ارز و بحران اقتصادی ودر کنار همه این عوامل رنگارنگ بیماری منحوس و خانه مان سوز کرونا امان ما را بریده و سفره های مردم را کوچکتر کرده است. مشکلات معیشتی روز به روز مردم […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب این روزها  فشار ناشی از تحریم های اقتصادی و افزایش لحظه ای نرخ ارز و بحران اقتصادی ودر کنار همه این عوامل رنگارنگ بیماری منحوس و خانه مان سوز کرونا امان ما را بریده و سفره های مردم را کوچکتر کرده است.

مشکلات معیشتی روز به روز مردم را غمگین و رنجورتر از روز گذشته ساخته است، انتظار مردم بناب  این است که در این شرایط سخت مسئولان با پرداختن به ریشه مشکلات و اجرای راهکاری هوشمند و سریع ، بخشی از آلام و رنج آنها را کاهش دهند.

هرچند در این روزها شاهد آن هستیم که مسولان بیشتر از گذشته شاهد رنج و سختی مردم هستند و قدم هایی برای کم کردن درد های مردم برمی دارند ولی این کافی نیست در این شرایط تنها شاید کمی نظارت بتواند کمی از تنش های بالا و بی امان بازار بکاهد که ثانیه به ثانیه  شاهد صعود قیمت ها هستیم .

بسیاری از کالاها مثل ماشین موبایل وخرید اجناس منزل تبدیل به رویای شیرین شده وخرید خانه به آرزوهای محال وبه گور پیوسته است.

حال سوال اینجاست، مسئولین استانی جه میزان از فشار و سختی مردم آگاهی دارند؟ و چگونه می توانند از درد و رنج آنها بکاهند؟

امروز محال است اگر از یک شهروند پرسیده شود عمده ترین درد شما از ناحیه اقتصادی چیست ، همه به یک کلمه اشاره نکنند و آن هم گرانی واژه آشنا و مانوس برای مردم این استان در طی چند سال اخیر است واین انس با گرانی بسیار کمر شکن ودردناک است.

 انتهای پیام/ زهرااحمدین