در واگذاری شهرک‌های گلخانه ای، اولویت با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بومی آن منطقه خواهد بود
در واگذاری شهرک‌های گلخانه ای، اولویت با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بومی آن منطقه خواهد بود
شرکت شهرکهای کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی گلخانه ای در شهرستان‌های اهر (24 هکتار)، بناب(30هکتار)، سراب(50هکتار)، کلیبر(2.3هکتار) و هوراند (25هکتار) را به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش صدای بناب به نقل از  ایانا مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه ای واگذار خواهد شد گفت: واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد و حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

میرمحسن موسوی با بیان اینکه نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی شش قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می شود ادامه داد:  متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

وی با بیان اینکه بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نیست، افزود: متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیرساختها و سازه ها را در قالب زمان بندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند و متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی گلخانه ای واگذار می‌شود و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند، ادامه داد:  از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاء طرفین رسیده اخذ می‌شود و صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد است.

وی با بیان اینکه براساس مفاد ماده۶ اساسنامه موضوع بندهای الف، ب، ج، هـ، ز، وظایف هدایت، راهبری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه ای بر عهده این شرکت است، گفت: شرکت‌کنندگان در فراخوان باید آئین نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت کنند و پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستاجرین جهت صدور پروانه تأسیس مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اقدام خواهد کرد.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود ادامه داد: شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست و هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه‌گذاران منتخب خواهد بود.

وی دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی، دوره آموزشی گذرانده شده، گواهینامه آموزشی مرتبط، عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید را از شرایط اختصاصی این فراخوان اعلام نمود و افزود: احراز توانایی مالی و ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ، سابقه فعالیت های سرمایه گذاری ، مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت و بومی استان بودن(ساکن در استان) از دیگر شرایط اختصاصی در این واگذاری هستند.

موسوی با بیان اینکه متقاضیان می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۹ بمدت شش ماه ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس ir.apcp.www فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرک‌های کشاورزی در استان آذربایجان شرقی در محل سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی (اتاق ۴۶۸) و یا به شرکت شهرک‌های کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)، نبش کوچه گیتا، پلاک ۸ ،دفتر مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل کنند، افزود: لازم به ذکر است هر ۱۵ روز یکبار درخواست‌های سرمایه‌گذاران جمع‌بندی و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به متقاضیان ابلاغ می شود.