دکتر زرفشان رییس دانشگاه پیام نور مرکز بناب در پیامی روز دانشجو را تبریک گفت :
دکتر زرفشان رییس دانشگاه پیام نور مرکز بناب در پیامی روز دانشجو را تبریک گفت :
رییس دانشگاه پیام نور مرکز بناب در پیامی 16 آذر ، روز دانشجو را به تمامی دانشجویان کشور و به ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

بی تردید دانشجویان و دانشگاهیان همواره، از تأثیرگذارترین و پیشروترین اقشار جامعه در آگاهی بخشی، بصیرت افزایی و ایجاد شور و شعور انقلابی وتوسعه کشور بوده اند و در تاریخ معاصر کشورمان نیز کارنامه ای درخشان از خود به جای گذاشته اند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بناب ، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز درس خواندن ، علم آموزی ، پژوهش و جدیت در کار اصلی دانشجوئی ، یک جهاد است، تاکید کرد : ‌شانزدهم آذر، یاد آور ایستادگی و مقاومت دانشجویان متدین ،آزاده و مسلمان ایرانی است.

روزی که دانشجویان سینه خود را آماج گلوله های رژیم پهلوی قرار دادند تا سندی دیگر از روح میهن پرستی، آزادی خواهی و استقلال طلبی فرزندان این مرزوبوم را برای همیشه در تاریخ ثبت کنند.

بی شک مهمترین رسالت دانشجویان در دوره کنونی آرمان خواهی، گفتمان سازی، جهاد علمی و خودسازی معنوی است و این قشر عظیم می توانند با فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی واجتماعی پایه گذار خودکفایی کشور در بسیاری از زمینه ها باشند .