دیدار و گفتگوی دانشجویان بسیجی شهرستان بناب با شیخ رضا باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی
دیدار و گفتگوی دانشجویان بسیجی شهرستان بناب با شیخ رضا باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی
در راستای حل مشکلات ومسائل مختلف شهرستان قرارگاه مطالبه گری تخصصی شهیداحمدی روشن بسیج دانشجوئی با راه اندازی هسته های مساله محور ومطالبه گری از مسئولین مربوط به دنبال حل مسائل مختلف شهرستان میباشد.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب،به همین منظور جلسه مطالبه گری ازنماینده محترم شهرستان درمجلس اولین مسئولین است که پاسخگوی مطالبات دانشجویان بسیجی بود.

جلسه قرارگاه مطالبه گری تخصصی شهیداحمدی روشن بسیج دانشجوئی دانشگاههای شهرستان بناب با نماینده شهرستان بناب درمجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل ومشکلات شهرستان ازجمله مشکلات شهرک ولیعصر؛مشکلات دانشگاههای بناب؛مسائل فرهنگی ومشکلات زیست محیط کارخانه کاوه سودا گفت و گو کردند که به گفته نماینده محترم مشکل فاظلاب تا آخرشهریور ماه حل خواهد شد.

نقش نظارتی مجلس؛اقدامات مجلس برای مبارزه بافساد,نقش روابط یاضوابط درپیشبرداهداف؛قرارداد۲۵ساله ایران وچین ,نقش مجلس درتحقق دولت اسلامی ازدیگرنکات موردمطالبه ازنماینده بود

مشروح گفتگوبه صورت فیلم بعدازتدوین انتشارداده خواهدشد

گزارش تصویری؛

انتهای پیام/ داود زیبائی