زباله گردی پدیده‌ای برای سیر کردن شکم خود وخانواده
زباله گردی پدیده‌ای برای سیر کردن شکم خود وخانواده
این روزها زباله گردی منبع درآمد بسیاری از خانواده های فقیر و تهیدست جامعه شده است ومتاسفانه مثل سابق نبوده و قبح خود را از دست داده است.

مقابله با این فعالیت ها که باعث انتقال انواع بیماری خصوصا کرونا در این ایام میشود تقریبا غیرممکن و نیازمند توجه متولیان امر برای کم خطر کردن این شغل کاذب در جامعه است.

بیکاری و تامین مخارج زندگی باعث شده برخی خانواده ها برای تامین معاش خانواده خود به زباله گردی روی بیاورند و در محیط های غیر بهداشتی به خرید و فروش ضایعات اقدام کنند.

عدم توجه جدی به این معضل در آینده نزدیک مشکلات اجتماعی و بهداشتی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

متاسفانه زباله گردی پدیده ای است که در تمام نقاط کشور به چشم می خورد و در این میان شهر بناب هم مستثنی نیست.

در تمام سطح شهر چه مناطق خوش نشین و چه فقیرنشین شاهد چنین پدیده ای هستیم.

این شغل جنسیت و سن و قد و قواره نمی شناسد و همه ما در گذر از خیابان ها حتما زباله گردی را دیده ایم که تا کمر در سطل زباله خم شده و به دنبال مواد بازیافتی مانند قوطی ، بطری و نظیر آن است.

زباله گردی نتیجه ضعف مدیریت و برنامه ریزی برای پسماند شهری است.

اگر شهرداری برنامه جامعی برای بازیافت زباله ها داشته باشد و فرهنگی عمومی برای تفکیک زباله از مبدا نهادینه شود، کمتر شاهد این معضل در جامعه خواهیم بود.

در شهرستان بناب بارها به مسئله تفکیک زباله پرداخته اند ومسولان چندین بار به صورت پایلوت مناطقی از شهرستان بناب را برای تفکیک زباله از مبدا انتخاب کرده اند ولی مناسفانه بصورت جدی وارد کار نشده اند.

توجه به تفکیک زباله از مبدا ن تنها می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به پسماند های زباله ها را که روزانه چندین تن تولید می شود را حل کنند وشغل های جدیدی را ایجاد واز بار هزینه ها بکاهند بلکه جلوی شغل کاذب زباله گردی هم گرفته می شود.

چند راه دیگر مبارزه با این پدیده مقابله، فرهنگ سازی در بین شهروندان برای تفکیک زباله، سازمان دهی و حمایت از افرادی که به این کار روی آورده اند هم می تواند مفید باشد.

بهتر است با ساماندهی و قرار دادن این افراد در مسیر درست از خطراتی که برای مردم، خود و خانواده شان دارند کم کرده و از احتمال انتقال انواع بیماری خصوصا کرونا در این ایام و اثرات منفی آن بر جامعه کم کنیم.

در پایان امیدواریم مسولان از کنار این معضل براحتی عبور نکنند و هرچه زودتر استارت فرهنگ تفکیک زباله از مبدا را زده تا شاهد چنین صحنه های ناراحت کننده ای در سطح شهرستان نباشیم و برای چنین افرادی که در میان زباله ها به دنبال نان و درآمد هستند شغلی به مراتب تمیز تر، از طریق کارگاه های تفکیک ضایعات پلاستیکی وکارتنی وآهنی نماید تا این چنین افراد شریفی در معرض نگاه های تحقیر آمیز و آلودگی ها نباشند.

✍️نگارنده خبر/ زهرا احمدین