سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب معرفی شد/ سید عبداله حجتی رفت
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب معرفی شد/ سید عبداله حجتی رفت
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر #سید_فضل_اله_رضوی پور را به سمت «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب» منصوب کرد.

به گزارش صدای بناب، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر #سید_فضل_اله_رضوی پور را به سمت «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب» منصوب کرد.

🔸گفتنی است دکتر فضل اله رضوی_پور دارای مدرک دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب است که دارای سوابقی از جمله رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب است.