سلامت جانی و مالی شهروندان جزو مهمترین اولویت های ما است/ مهمترین بحث در ترافیک و روان سازی آن تامین منابع مالی و بودجه می باشد/بسیاری از نزاع ها در هنگام رانندگی از عدم آگاهی از فرهنگ رانندگی است
سلامت جانی و مالی شهروندان جزو مهمترین اولویت های ما است/ مهمترین بحث در ترافیک و روان سازی آن تامین منابع مالی و بودجه می باشد/بسیاری از نزاع ها در هنگام رانندگی از عدم آگاهی از فرهنگ رانندگی است
فرماندار بناب در جلسه شورای هماهنگی وکمیسیون ایمنی حمل ونقل و سوانح جاده ای بناب گفت: سلامت جانی و مالی شهروندان جزو مهمترین اولویت های کاری در بحث ترافیک در شهرستان بناب است.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب، امین رفیعی در جلسه شورای هماهنگی وکمیسیون ایمنی، حمل ونقل وسوانح جاده اظهار داشت: دلایل متعددی در بحث ترافیک وروان سازی شهرستان بناب وجود دارد که بحث فرهنگ سازی در این شهرستان جزو مهمترین مباحث می باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل در بحث ترافیک و روان سازی آن در سطح شهرستان بناب تامین منابع مالی و بودجه می باشد.

فرماندار در ادامه گفت: بحث ترافیک و حمل ونقل جادهای برعهده شهرداری واداره راه داری وحمل ونقل جاده ای می باشد و این دو ارگان تاثیر زیادی بر ساماندهی سوانح در داخل شهر وجاده دارند.

وی درادامه ترافیک داخل شهری را در ایجاد نزاع جمعی مهم دانست وگفت: متاسفانه گزارشاتی از سطح شهر به شورای ترافیک می رسد که خبر از نزاع ها و درگیری هایی می شود که مردم بخاطر عدم فرهنگ سازی در رانندگی گرفتار آن در ترددهای داخل شهری می شوند.

امین رفیعی سلامت مالی و جانی شهروندان بنابی را مهم عنوان کرد وگفت: شناسازی نکته های حادثه خیز در داخل شهر و خیابان های بناب بسیار مهم است وعلاوه بر اینکه در زمینه فرهنگ رانندگی در بناب نیاز به کار داریم باید نکات حادثه خیز شناسایی شده وموانع موجود توسط ارگان های مربوط شناسایی و رفع گردد.

انتهای پیام/امید مردم خواه