شیرین خیری به عضویت شورای اسلامی شهر بناب درآمد
شیرین خیری به عضویت شورای اسلامی شهر بناب درآمد
فرماندار بناب به استناد تبصره ماده 7 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور(نسخه تنقیحی)از خانم شیرین خیری برای عضویت در شورای اسلامی شهر بناب دعوت نمود.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب به نقل از روابط عمومی شورای بناب در دعوت فرمانداری بناب آمده است: لازم است بر اساس قانون مذکور و آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر،به وظایف خود عمل نموده و بطور منظم درجلسات شورای شهر بناب شرکت نمائید.

متذکر می شود:در صورتی که هیات محترم حل اختلاف استان، رای بر بازگشت عضو خارج شده صادر نماید، عضو قبلی به عضویت خود ادامه خواهد داد.

بر پایه این گزارش خانم خیری در جلسه مورخه دوازدهم شهریورسال۹۹ شرکت و در ابتدای جلسه مراسم تحلیف صورت خواهد گرفت.