صدور بیمه‌نامه در هنگام ترخیص موتورسیکلت از کارخانه الزامی نیست / تولید موتور سیکلت ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است
صدور بیمه‌نامه در هنگام ترخیص موتورسیکلت از کارخانه الزامی نیست / تولید موتور سیکلت ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است
مدیرعامل کارخانه جهان همتا سیکلت بناب بیان کرد: صدور بیمه‌نامه در هنگام ترخیص موتورسیکلت از کارخانه الزامی نیست زیرا زمانی که موتور از کارخانه خارج می‌شود ممکن است از یک ماه تا چند سال در نمایندگی یا انبار بماند و عملا هیچگونه ترددی نداشته باشد به همین دلیل تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و زمانی که خریدار نهایی مشخص شد برای بیمه اقدام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب به نقل از اقتصاد “بهزاد خیالی” ، گفت: موتورسیکلت یک وسیله نقلیه است که دو چرخ دارد و این راکب است که باید سرعت و شتاب خود را درحین راندن آن کنترل کند و کلاه ایمنی بر سر داشته باشد اما با این حال آمار کشتار درخودرو بسیار بیشتراز موتور سیکلت است.

وی با اشاره به اجرایی شدن ۲۵ استاندارد اجباری بر روی موتور سیکلت ها، افزود: راکب موتور بعد از برخورد با هر وسیله نقلیه ای به زمین می افتد حتی اگر آن موتور سیکلت دارای بالاترین استانداردها باشد بنابراین راکبان موتور باید همیشه کلاه ایمنی بر سر داشته باشند و به استاندارد کیفیتی موتور سیکلت خیلی ربطی ندارد.

مدیرعامل کارخانه جهان همتا سیکلت بناب ضمن بیان اینکه تولید موتور سیکلت با کاهشی ۷۰ درصدی روبه رو بوده است،  بیان کرد: میانگین تولید ده سال گذشته ۶۵۰ هزار موتورسیکلت در سال بوده که درحال حاضر به ۱۵۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.