محمد علی حیدریان به شورای شهر بناب راه یافت
محمد علی حیدریان به شورای شهر بناب راه یافت
به دلیل استعفای یحیی کریم داداشی محمد علی حیدریان به شورای شهر بناب راه یافت.

به گزارش صدای بناب، در پی انصراف یحیی کریم داداشی عضو سوم علی البدل شورای شهر بناب محمد علی حیدریان بعنوان چهارمین عضو علی البدل به عضویت این شورا در خواهد آمد.

لازم به ذکر است پیش از این نیز شیرین خیری و سهراب وکیلی نیز بعنوان عضو علی البدل اول و دوم به شورای شهر بناب راه یافته بودند.

حال با این تغییرات در ترکیب اعضای شورای شهر، بایستی دید رویکرد این شورا در مدت زمان باقی مانده برای عمران و آبادانی شهر و حل مسائل شهروندان چه خواهد بود