مخالفت قاطع نمایندگان با ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه/ عدم امکان تحقق فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت
مخالفت قاطع نمایندگان با ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه/ عدم امکان تحقق فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت
به باور محمد باقری با توجه به خسارات فزاینده ارز ترجیحی در اقتصاد و معیشت خانواده ها، کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان مجلس، مخالف جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده قطعی به نظر می رسد.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب، نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به نحوه مواجهه مجلس با بودجه گفت: روند کلی بررسی بودجه ۱۴۰۰ که در کمیسیون تلفیق آغاز شده، نیازمند دقت و توجه ویژه  است. در واقع سرنوشت اقتصاد و معیشت کشور در سال آینده در گرو دقتی است که امروز در فرایند بررسی بودجه انجام می شود. در کل به نظر می رسد پایه های منابعی که برای بودجه در نظر گرفته شده، سست و متزلزل است. از جمله موضوعاتی که اغلب کارشناسان بر روی آن تاکید می کنند، بحث فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزاربشکه نفت یا مساله واگذاری سهام شرکت های دولتی و استفاده از آن برای هزینه های جاری است. سهم مالیات در بودجه، موضوع فروش سلف نفتی و…نیز از دیگر موارد انتقادی از بودجه است.

باقری در پاسخ به این پرسش که برای عبور همراه با سلامت بودجه از نظام بررسی های جامع چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد؟ گفت: برخلاف برخی اظهارنظرهای تند که در خصوص بودجه صورت می گیرد، معتقدم مجلس و دولت باید به یک درک مشترک در خصوص بودجه برسند و بعد روند بررسی و تصویب بودجه پیگیری شود. جدا از اینکه آیا نمایندگان کلیات طرح را قبول یا رد می کنند، هر تصمیمی که برای اصلاح یا پذیرفتن کلیات بودجه اخذ می شود، باید مبتنی بر این اصل دنبال شود که به هر حال، نظرات و مطالبات دولت به عنوان مجری بودجه مهم و کلیدی است.

 او افزود: هرچند نمایندگان از این آزادی برخوردارند که هر اصلاحی را در بودجه صورت دهند، اما فکر می کنم چنانچه بودجه با همفکری و همکاری دولت نهایی نشود، سال آینده با مشکلات عدیده ای در اقتصاد و معیشت مواجه خواهیم شد. پیش بینی می کنم چنانچه دولت در چند روز آینده بتواند رایزنی های مناسبی با نمایندگان کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون های مشترک ترتیب دهد و فهم مشترکی در خصوص ابعاد مختلف بودجه ایجاد شود، کلیات طرح تصویب شود.