مراسم آغاز تحصیل طلاب جدیدالورود حوزه علمیه خواهران بناب با سخنرانی آیت الله بنابی و با حضور ۳۰ تن از طلاب جدیدالورود با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
مراسم آغاز تحصیل طلاب جدیدالورود حوزه علمیه خواهران بناب با سخنرانی آیت الله بنابی و با حضور ۳۰ تن از طلاب جدیدالورود با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.