نبود ایستگاه، پارکینگ و مسیرهای ویژه و عدم دوچرخه سواری مسئولین علل اصلی جا ماندن بناب از عنوان شهر ملی دوچرخه است / بناب از آیتم های عنوان شهر ملی دوچرخه تنها یک اِلمان کوچک دوچرخه را دارد!
نبود ایستگاه، پارکینگ و مسیرهای ویژه و عدم دوچرخه سواری مسئولین علل اصلی جا ماندن بناب از عنوان شهر ملی دوچرخه است / بناب از آیتم های عنوان شهر ملی دوچرخه تنها یک اِلمان کوچک دوچرخه را دارد!
رئیس هیئت دوچرخه سواری بناب گفت: نبود ایستگاه، پارکینگ و مسیرهای ویژه و عدم دوچرخه سواری مسئولین علل اصلی جا ماندن بناب از عنوان شهر ملی دوچرخه است

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب مرتضی فرزان رئیس هیئت دوچرخه سواری بناب درخصوص انتقادات صورت گرفته از ثبت اخیر شهر شیراز بعنوان شهر ملی دوچرخه با اشاره به اینکه در حال حاضر به روزترین تعریف از شهر دوچرخه شهری است که مردم از دوچرخه برای حمل و نقل خود استفاده کنند،تصریح کرد: برای مثال شهر تبریز بعنوان قطب دوچرخه سواری با داشتن تجربه برگزاری بیش از ۳۰ دوره برگزاری تور دوچرخه سواری کشور و تیم داری در دوچرخه سواری حرفه ای بعنوان شهر دوچرخه شناخته شده نیست.

🔹وی افزود: شیراز که اخیرا به عنوان شهر ملی دوچرخه انتخاب شد در رقابت با شهرهای مشهد، یزد و تبریز به عنوان ۳ کاندیدای دیگر به این عنوان دست یافت در حالیکه بناب بعلت نداشتن آیتم های مورد نظر این ارزیابی ولو بصورت حداقلی نیز نتوانسته بود حتی کاندیدای این عنوان شود!

🔹فرزان در ادامه با اشاره پارامترهای وجود مسیرهای ویژه دوچرخه سواری، ایستگاه دوچرخه های عمومی، پارکینگ دوچرخه، المان دوچرخه و همچنین دوچرخه سواری مسئولین در سطح شهر بعنوان اصلی ترین پارامترهای شهر ملی دوچرخه،اظهار داشت:بناب از پارامترهای مورد نظر تنها یک المان کوچک دوچرخه را داراست در حالی که شیراز در سالهای اخیر با ایجاد زیرساختهای لازم چون ۳۰۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری که ۱۱۰ کیلومتر آن مختص دوچرخه است و همچنین صدها پارکینگ و ایستگاه دوچرخه و ۲ هزار دوچرخه اشتراکی با هزینه بالای ۱۰۰ میلیارد ریال در سطح شهر به این عنوان دست یافته است.

🔹وی همچنین افزود: عدم رغب مسئولین بناب به رفت و آمد با دوچرخه به محل کار نیز از جمله موارد دیگری است که فرهنگ دوچرخه سواری این شهرستان را تحت الشعاع قرار داده و امتیاز مربوط به این آیتم نیز برای بناب تعلق نمی گیرد.

🔹 رئیس هیئت دوچرخه سواری بناب در ادامه با اشاره به اینکه چرا در جستجوی اینترنتی بناب را به عنوان شهر دوچرخه پیدا میکنیم، گفت: برگزاری ۲۱ همایش سالانه و پرشور دوچرخه سواری در بناب که همیشه شعارش نیز “بناب شهر دوچرخه” بود باعث شده اخبار و رویدادهای مربوط به این همایش،بناب را بعنوان شهر دوچرخه ایران مطرح کند در حالیکه در عمل بناب هیچگاه بعنوان شهر دوچرخه در کشور ثبت نشده است.

🔹وی در ادامه با اشاره به تلاش های انجام گرفته جهت ثبت ملی دوچرخه سواری بناب در کشور، افزود: یک بار از طریق سازمان میراث فرهنگی برای این عنوان اقدام گردید ولی بعلت اینکه دوچرخه را ابزار اختراع شده در ایران تشخیص ندادند این ثبت منتفی شد و بار دیگر برای ثبت همایش سالانه “بناب شهر دوچرخه” که به فرهنگی در منطقه تبدیل شده اقدام گردید که آن هم مسکوت ماند.

🔹فرزان با اشاره به اینکه ما امروز تنها در برگزاری همایش پرشور دوچرخه سواری ادعا داریم و نمی توانیم مدعی شهر دوچرخه در معنای واقعی کلمه باشیم، عنوان کرد: بناب کنونی برخلاف گذشته خود متاسفانه سالی یک روز می تواند به شهر دوچرخه به معنای واقعی کلمه تبدیل شود و آن هم روز برگزاری همایش بناب شهر دوچرخه است که در همین یک روز است که مسیر دوچرخه سواری، پارکینگ و ایستگاه دوچرخه برای دوچرخه سواران تدارک دیده می شود و حتی مسئولین شهرستان هم پا به رکاب میشوند ولی در طول سال خبری از شهر دوچرخه در بناب نیست!

🔹وی با انتقاد از عدم همکاری ارگانهای ذیربط در فراهم کردن زیرساختهای دوچرخه سواری در بناب افزود: علی رغم برگزاری جلسات متعدد با شواری شهر، شهرداری و راهنمایی و رانندگی بناب برای ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری، پارکینگ دوچرخه و ایستگاههای دوچرخه عمومی در سطح شهر نه تنها تاکنون اقدامی بدین منظور صورت نگرفته بلکه معدود مسیرهای ویژه دوچرخه در سطح شهر نیز به سبب پارک خودروها عملا بلااستفاده شده است.

🔹وی در انتها با اشاره به نقش تعریف شده ورزش و جوانان و هیئت دوچرخه سواری بناب در حفظ و نگهداری فرهنگ دوچرخه سواری در این شهر،تصریح کرد: با تلاش اداره ورزش و جوانان و هیئت دوچرخه سواری بناب همایش قدیمی بناب شهر دوچرخه که در اواخر دهه ۸۰ رو به افول بود دوباره رونق گرفت و سالانه شاهد برگزاری گسترده آن هستیم ولی متاسفانه بقیه ارگان ها در بحث دوچرخه سواری کوتاهی می کنند.