همشهریان ماسک را گران نخرید/ هر گونه تخلف گرانفروشی توسط داروخانه و لوازم بهداشتی ها را با شماره گیری ۱۲۴ گزارش کنید
همشهریان ماسک را گران نخرید/ هر گونه تخلف گرانفروشی توسط داروخانه و لوازم بهداشتی ها را با شماره گیری ۱۲۴ گزارش کنید
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بناب در خصوص گرانی های اخیر ماسک و سایر لوازم بهداشتی گفت: هر گونه تخلف گرانفروشی توسط داروخانه و لوازم بهداشتی ها با شماره گیری ۱۲۴ گزارش کنید

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب، رئیس اداره صنعت و معدن بناب در این خصوص گفت: داروخانه ها و فروشگاه های لوازم بهداشتی حق ندارند ماسک را بیشتر ۵۰۰ تومان بفروشند.

حبیب خان بابائی  از مردم بناب خواست، در صورت مشاهده تخلف از این صنوف، مورد را حتما به ۱۲۴ گزارش کنند. قطعا با همکاری تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد می شود.