۵استاد دانشگاه بناب در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنيا
۵استاد دانشگاه بناب در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر دنيا
بر اساس فهرست منتشره شده توسط دانشگاه استنفورد، طبق استنادات دادههاي پايگاه اسكوپوس در طي يك سال اخير (2019)، 5 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه بناب در ليست دانشمندان 2 درصد برتر دنيا قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب در اين ميان، آقاي دكتر مير سجاد هاشمي از گروه رياضي، آقاي دكتر صياد نوجوان از گروه مهندسي برق، آقاي دكتر محمد علي مهتدي بناب از گروه مهندسي مكانيك، سركار خانم دكتر مرضيه رنجبر محمدي بناب از گروه مهندسي نساجي و سركار خانم دكتر سحر زينت لو از گروه شيمي در بين دانشمندان ايراني دو درصد برتر دنيا هستند.

خانواده فرهيخته دانشگاه بناب اين موفقيت ارزشمند را ارج نهاده و از خداوند متعال طلب سلامتي و موفقيت روز افزون براي اين همكاران محترم پژوهشگر در تراز بين المللي دارد.