چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 23 September , 2020
آذربایچان شرقی
حیله های شیطان برای مهار انسان ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

حیله های شیطان برای مهار انسان

شیطان برای عملی کردن حیله های خود و مهار انسان و کشاندن آن به سوی خود و بازداشتن از راه حق زنجیرهایی دارد که آنها را به گردن انسان ها انداخته و ایشان را به هر راهی که میخواهند میکاشند.