یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ Sunday, 27 September , 2020
آسیب های هیئات
کرونا فرصتی برای آسیب شناسی و آسیب زدایی از هیئات مذهبی است ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
حجت السلام حیدر همتی خبر داد؛

کرونا فرصتی برای آسیب شناسی و آسیب زدایی از هیئات مذهبی است

حجت الاسلام همتی با تأکید بر اینکه کرونا فرصتی برای آسیب شناسی و آسیب زدایی از هیئات مذهبی است، گفت: شرایط کرونایی فرصتی برای بازتعریف نگاه ما به کارکرد نذری‌ها نیز به شمار می‌رود.