دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
استانی-علمی و آموزشی
زمینه برای ارتقاء جایگاه دانشگاه تبریز در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی فراهم شود ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
رئیس دانشگاه تبریز:

زمینه برای ارتقاء جایگاه دانشگاه تبریز در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی فراهم شود

رئیس دانشگاه تبریز گفت: دانشگاهیان با بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و جبران کمبودها زمینه را برای ارتقاء جایگاه دانشگاه تبریز در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی فراهم کنند.