جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
حمایت از تولید کنندگان
تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولیدکنندگان اولویت اصلی این سازمان ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب در حاشیه افتتاح کارخانه شکوه دانه آریا

تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولیدکنندگان اولویت اصلی این سازمان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب تکریم ارباب رجوع و حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را از مهمترین اولویت های کاری جهاد کشاورزی بناب به عنوان کرد.