سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
خدمات شهری
اکثر خدمات سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی هستند ۲۹ آبان ۱۳۹۹
رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان بناب در گفتگو با صدای بناب؛

اکثر خدمات سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی هستند

رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان بناب از راه اندازی خدمات دیجیتالی برای تمامی بیمه شدگان تامنی اجتماعی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح تمام خدمات سازمان تامین اجتماعی اللکترونیکی خواهد شد.

پرداخت کامل حقوق و مزایای پرسنل و کارگران شهرداری بناب در آینده بسیار نزدیک ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی شهر بناب در گفتگو با صدای بناب؛

پرداخت کامل حقوق و مزایای پرسنل و کارگران شهرداری بناب در آینده بسیار نزدیک

رئیس شورای اسلامی شهر بناب از پرداخت تمامی معوقات پرسنل و کارگران شهرداری تا دهم شهریور خبر داد.