سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 22 September , 2020
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
محکویت هتک حرمت نشریۀ (شارلی ابدو) فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط دانشگاهیان دانشگاه آزاد بناب /دکتر رضوی پور: دشمنان اسلام با انتشار کاریکاتور پیامبر مهربانی ها  برای بار دوم چهره اسلام ستیزی و اسلام هراسی خود را نشان دادند ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
با شعار مرگ بر فرانسه؛

محکویت هتک حرمت نشریۀ (شارلی ابدو) فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط دانشگاهیان دانشگاه آزاد بناب /دکتر رضوی پور: دشمنان اسلام با انتشار کاریکاتور پیامبر مهربانی ها برای بار دوم چهره اسلام ستیزی و اسلام هراسی خود را نشان دادند

دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی بناب در تجمعی اعتراض آمیز انزجار خود را از نشریه فرانسوی در خصوص انتشار کاریکاتور اهانت آمیز به پیامبر مهربانی ها اعلام کردند.