چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 21 October , 2020
سازمان حمل و نقل شهرستان بناب
نصب تراکت های رعایت پروتکل های بهداشتی به ناوگان عمومی شهرستان بناب ۲۳ تیر ۱۳۹۹
💠رئیس سازمان حمل و نقل شهرستان بناب خبر داد؛

نصب تراکت های رعایت پروتکل های بهداشتی به ناوگان عمومی شهرستان بناب

رئیس سازمان حمل و نقل شهرستان بناب از نصب تراکت های رعایت پروتکل های بهداشتی به ناوگان عمومی شهرستان خبر داد.