یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ Sunday, 25 October , 2020
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
پایین بودن بهره وری اقتصاد یکی از چالش های مهم آذربایجان شرقی است ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

پایین بودن بهره وری اقتصاد یکی از چالش های مهم آذربایجان شرقی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: پایین بودن بهره وری اقتصادی یکی از چالش های مهم استان است که با جایگاه مورد انتظار استان در اقتصاد ملی همخوانی ندارد.