جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹ Friday, 30 October , 2020
سالمندان
بنیاد فرزانگان بناب نهادی برای تکریم مقام سالمندان در شهرستان بناب ۱۳ مهر ۱۳۹۹
بنیاد فرزانگان قلب مهربان شهرستان بناب در یک نگاه کوتاه؛

بنیاد فرزانگان بناب نهادی برای تکریم مقام سالمندان در شهرستان بناب

بنیاد فرزانگان قلب مهربان با هدف تکریم مقام سالمندان در شهرستان بناب زیر نظر اداره بهزیستی در طبقه زیرین ساختمان زیتون مشغول به فعالیت می باشد.