یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹ Sunday, 25 October , 2020
ستاد باز آفرینی شهری
وضعیت ظاهری بناب بسیار اسفناک است / ضرورت توجه ویژه شهرداری به زیبا سازی شهری بناب / عدم مدیریت صحیح علت اصلی مشکلات شهری بناب ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
نماینده مردم بناب در جلسه ستاد باز آفرینی شهری بناب ؛

وضعیت ظاهری بناب بسیار اسفناک است / ضرورت توجه ویژه شهرداری به زیبا سازی شهری بناب / عدم مدیریت صحیح علت اصلی مشکلات شهری بناب

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی از وضعیت ظاهری شهر بناب گلایه کرد و گفت : به دلیل عدم مدیریت صحیح وضعیت ظاهری بناب نامناسب است.