دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹ Monday, 26 October , 2020
سدهای پر آب
ذخیره‌سازی ۵۰ میلیون مترمکعب آب در سد علویان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر امور آب منطقه‌ای مراغه

ذخیره‌سازی ۵۰ میلیون مترمکعب آب در سد علویان

مدیر امور آب منطقه‌ای مراغه گفت: در حال حاضر میزان آب ذخیره‌شده در پشت سدعلویان این شهرستان به ۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان با مدت مشابه سال قبل برابر است.