دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹ Monday, 26 October , 2020
سرعت اینترنت
شیوه های کم فروشی اپراتورها از بسته اینترنت کاربران ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

شیوه های کم فروشی اپراتورها از بسته اینترنت کاربران

اتمام زودهنگام حجم بسته های اینترنتی و ملزم نبودن اپراتور به ارائه پاسخ شفاف از میزان مصرف کاربران، شیوه های جدید کم فروشی اپراتورها را نمایان می سازد که به نظر می رسد نظارتی بر آن نیست.