پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 22 October , 2020
سپاه فرمانده
اصلی ترین ماموریت سپاه عمق بخشی به ارزشهای داخل کشور است/ بعنوان یک بسیجی افتخار می کنم که در خدمت مردم غیور بناب هستم ۲۱ مهر ۱۳۹۹
فرمانده سپاه ناحیه بناب در مراسم تودیع و معارفه؛

اصلی ترین ماموریت سپاه عمق بخشی به ارزشهای داخل کشور است/ بعنوان یک بسیجی افتخار می کنم که در خدمت مردم غیور بناب هستم

فرمانده جدید سپاه ناحیه بناب اصلی ترین ماموریت سپاه را عمق بخشی به ارزشهای داخل کشور دانست.