سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 20 October , 2020
شرکت سینا پرتو بناب
دیدار و گفتگوی رئیس هیئت مدیره شرکت سینا پرتو با شهردار بناب/ جواد نظام پرست: تکمیل این پروژه افتخاری برای درمان شهرستان است/  از این طرح حمایت کامل خواهیم کرد ۰۶ مهر ۱۳۹۹
با هدف پیگیری تکیمل پروژه دی کلینک سپید بناب،

دیدار و گفتگوی رئیس هیئت مدیره شرکت سینا پرتو با شهردار بناب/ جواد نظام پرست: تکمیل این پروژه افتخاری برای درمان شهرستان است/ از این طرح حمایت کامل خواهیم کرد

رئیس هئیت مدیر شرکت سینا پرتو بناب با هدف بررسی تکمیل پروژه دی کلینک سپید بناب با شهردار منتخب بناب دیدار و گفتگو کرد.