پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 29 October , 2020
غرق شدن جوان
نوجوان خداآفرینی در رود ارس غرق شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

نوجوان خداآفرینی در رود ارس غرق شد

تبریز- نوجوان خداآفرینی دیشب در هنگام شنا در رود ارس غرق شد.