چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 21 October , 2020
فعالیت های شغلی
مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
نتایج یک مطالعه نشان داد

مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد

بر اساس یافته‌های یک مطالعه، مشارکت مردان در کار خانگی با تحصیلات آنان و همسرانشان ارتباط مثبت دارد. دلیل این افزایش مشارکت می‌تواند با عوامل فرهنگی مانند تقویت نگرش‌های جنسیتی برابری‌طلبانه و اهمیت نقش والدینی در شوهران تحصیل‌کرده مرتبط باشد.