دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰ Monday, 19 April , 2021
فولاد شمش
بازگشت خط ۳ نورد مجتمع فولاد صنعت بناب به مدار توليد در سال جهش توليد ۰۲ مرداد ۱۳۹۹

بازگشت خط ۳ نورد مجتمع فولاد صنعت بناب به مدار توليد در سال جهش توليد

خط 3 نورد مجتمع فولاد صنعت بناب پس از يك دوره غيرفعال بودن در سال جهش توليد به مدار توليد بازگشت.