جمعه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۰ Friday, 18 June , 2021
مادر کودک معلول
کودک معلول بنابی نیازمند تنها یک #ولیچر/ خیرین از طریق این رسانه مردمی  به این کودک معلول بنابی  کمک کنند ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
درخواسن کمک از خیرین محترم شهرستان بناب؛

کودک معلول بنابی نیازمند تنها یک #ولیچر/ خیرین از طریق این رسانه مردمی به این کودک معلول بنابی کمک کنند

کودک معلول بنابی به دلیل نداشتن تنها یک ویلچر(چرخ دستی) مشکلات زیادی را تحمل میکند لذا رسانه مردمی صدای بنابی قصد دارد با کمک خیرین یک عدد ویلچر برای این کودک معلول تهیه کند.