پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
مدیر توزیع برق بناب
ساخت و سازهای غیر مجاز دردسری بزرگ برای اداره برق بناب/ برق رسانی موقت تنها برای ۳ سال تا تعیین تکلیف ساختمان ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
مدیر توزیع برق شهرستان بناب در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان؛

ساخت و سازهای غیر مجاز دردسری بزرگ برای اداره برق بناب/ برق رسانی موقت تنها برای ۳ سال تا تعیین تکلیف ساختمان

مدیر توزیع برق شهرستان بناب گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز همیشه دردسر بزرگی برای این نهاد خدمات رسان بوده است.