سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ Tuesday, 22 June , 2021
مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی
۴۳۰ خانواده در صف دریافت فرزند خوانده در آذربایجان شرقی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛

۴۳۰ خانواده در صف دریافت فرزند خوانده در آذربایجان شرقی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از واگذاری ۴۶ کودک بی سرپرست به فرزندخواندگی طی سال ۹۹ خبر داد و گفت: سال ۹۸ نیز تعداد واگذاری کودک بی سرپرست به فرزندخواندگی در استان ۳۸ نفر بود، همچنین اکنون ۴۳۰ خانواده پشت نوبت دریافت فرزند خوانده هستند