شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 6 March , 2021
مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
بازدید مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی شعبه بناب/سمساری: ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری در راستای رضایتمندی مخاطبین ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بازدید مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی شعبه بناب/سمساری: ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری در راستای رضایتمندی مخاطبین

مدیر کل، معاون منابع بیمه ای و جمعی از کارشناسان اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی از شعبه بناب بازدید کردند.