پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
مشکلات گمرک بناب
گمرک بناب باید از دفتر خارج و به اداره ارتقاء یابد ۱۶ آذر ۱۳۹۹
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در جمع صاحبان صنایع بناب؛

گمرک بناب باید از دفتر خارج و به اداره ارتقاء یابد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی با اشاره به عملکر قابل تحسین گمرک بناب گفت: با این میزان صادرات گمرک بناب باید از دفتر خارج و سریعاً به اداره ارتقاء یابد و مجوزهای لازم برای امر واردات را در این گمرک فراهم سازیم.