پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
میدان تره و بار بناب
دلیل گرانی موز از زبان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس پاسخ می دهد؛

دلیل گرانی موز از زبان نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس، گفت: در گذشته در قبال واردات موز صادرکنندگان، سیب صادر می‌کردند، اما متاسفانه تا کنون مجوز این اقدام ابلاغ نشده و شاهد افزایش قیمت موز در بازار هستیم.