شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 6 March , 2021
نماینده گچساران
شفافیت ۹نفر از ۱۷نماینده استان/ تاریخ، بهترین قاضی ۲۱ تیر ۱۳۹۹

شفافیت ۹نفر از ۱۷نماینده استان/ تاریخ، بهترین قاضی

از مجموع 17 نماینده استان، تنها 9 نفر به سوال آناج در خصوص شفافیت رای خود به اعتبارنامه نماینده گچساران پاسخ داده است.