چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 March , 2021
نوجوان خداآفرینی
نوجوان خداآفرینی در رود ارس غرق شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

نوجوان خداآفرینی در رود ارس غرق شد

تبریز- نوجوان خداآفرینی دیشب در هنگام شنا در رود ارس غرق شد.