جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹ Friday, 30 October , 2020
نیروگاه سهند بناب
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بناب، منتظر اعتبار ۰۸ مهر ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بناب، منتظر اعتبار

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F سهند بناب در صورت تامین منابع ریالی مورد نیاز سال ۱۴۰۱ وارد مدار خواهد شد.