جمعه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۰ Friday, 18 June , 2021
کارخانه کاوه سودای مراغه
سهم کاوه سودا در آلودگی آب‌های زیرزمینی از نظر دانشگاهیان ۰۱ تیر ۱۳۹۹

سهم کاوه سودا در آلودگی آب‌های زیرزمینی از نظر دانشگاهیان

دانشگاه تبریز با همکاری سایر دانشگاه‌های استان و کشور، تکلیف پروژه زیست محیطی جنجالی و سهم کاوه سودای مراغه در آلودگی آب‌های زیرزمینی را از نظر علمی و با انجام پروژه‌ای تحت عنوان «طراحی و اجرای شبکه پایش آب زیر زمینی، شناسایی منشاء آلودگی و تعیین میزان گسترش آلودگی ناشی از کارخانه کاوه سودا و ارائه روشهای کنترل و پاکسازی» مشخص کرد.