پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹ Thursday, 22 October , 2020
کارشناسی ارشد
اخذ مجوز سه رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی / عدالت محوری اولویت اصلی کاری دانشگاه آزاد بناب ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
رئیس دانشگاه آزاد واحد اسلامی بناب در گفتگو با صدای بناب؛

اخذ مجوز سه رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی / عدالت محوری اولویت اصلی کاری دانشگاه آزاد بناب

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب از اخذ مجوز سه رشته کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی خبر داد.